Pedagogiek

Pedagogiek biedt:

  • wetenschappelijke verslagen van empirisch, theoretisch en historisch onderzoek op het gebied van opvoeding, onderwijs en vorming
  • reviews van lopend of afgerond onderzoek
  • discussiebijdragen en essays (opiniërende bijdragen van wetenschappelijk niveau)
  • boekbesprekingen

Het tijdschrift Pedagogiek verschijnt drie keer per jaar en stelt zich ten doel de wetenschappelijke discussie over opvoeding, onderwijs en vorming binnen het Nederlands taalgebied te stimuleren en te ondersteunen.

Abonnees van Pedagogiek krijgen naast het tijdschrift volledige toegang tot deze website. Klik hier en abonneer u nu!

 

Vol 34, Nr 3 (2014)

Inhoudsopgave

Onderzoek

Bruno Vanobbergen, Angelo Van Gorp, Lieve Bradt Samenvatting
25 jaar kinderrechten: een terugblik en vooruitblik 169-176
Maria Bouverne-De Bie, Karel De Vos, Lieve Bradt Samenvatting
Van kinderwetgeving naar kinderrechten: over de verbinding tussen recht en opvoeding 177-190
Katrien Van Laere, Michel VandenBroeck Samenvatting
100 jaar leerplicht in België: en nu de kleuters? 191-208
Kartica van der Zon Samenvatting
Harry Potter zonder toverstaf verliest zijn magie – over de rechten van uit huis geplaatste kinderen 209-221
Margrite Kalverboer Samenvatting
De visie van het Kinderrechtencomité op hoe het belang van het kind onderzocht en vastgesteld moet worden; een uitwerking voor zaken betreffende kindermishandeling en verwaarlozing 222-236
Floor Verhaeghe, Ilse Derluyn Samenvatting
Recht op onderwijs voor minderjarige vluchtelingen: wat als de toekomst niet in België ligt? 237-254
ISSN: 1567-7109