Pedagogiek

Pedagogiek biedt:

  • wetenschappelijke verslagen van empirisch, theoretisch en historisch onderzoek op het gebied van opvoeding, onderwijs en vorming
  • reviews van lopend of afgerond onderzoek
  • discussiebijdragen en essays (opiniërende bijdragen van wetenschappelijk niveau)
  • boekbesprekingen

Het tijdschrift Pedagogiek verschijnt drie keer per jaar en stelt zich ten doel de wetenschappelijke discussie over opvoeding, onderwijs en vorming binnen het Nederlands taalgebied te stimuleren en te ondersteunen.

Abonnees van Pedagogiek krijgen naast het tijdschrift volledige toegang tot deze website. Klik hier en abonneer u nu!

 

Vol 34, Nr 2 (2014)

Inhoudsopgave

Redactioneel

Joep Bakker Details
Polderjihadi’s 81-83

Onderzoek

Roos Van Gasse, Jan Vanhoof, Willem de Vos Samenvatting
Informatiegebruik in verantwoordingsgerichte en schoolontwikkelings- gerichte onderwijssystemen: een Nederlands-Vlaams perspectief 84-106
Channah Zwiep, Lotte Spoormakers Samenvatting
Implementatie van preventiemaatregelen van seksueel misbruik in de kinderopvang: het perspectief van managers en pedagogisch medewerkers 107-122
Joris Van Ouytsel, Wil Meeus, Michel Walrave, Aleksander Driesen Samenvatting
Kinderen en jongeren kritisch leren omgaan met reclame – het aanbod en de kwaliteit van reclameopvoedingspakketten 123-149
Christa Nieuwboer, Tristan Frencken, Randy ter Hark Samenvatting
Informatie op het internet over time-out als opvoedstrategie. Een analyse met inhoudelijke en formele criteria 150-165
ISSN: 1567-7109